tennis_top.jpg

10.000 kr. fra Odder Y's Men's Club til Spektrum Odder skatepark

overraekkelse checkSpektrum Odder fik fredag overrakt en check på 10.000 kr. fra Odder Y´s Men`s Club. Pengene gives til videreudvikling af Spektrum Odder SkatePark.

Spektrum havde søgt om penge til at videreudvikle Spektrum Odder SkatePark, som tilbyder børn og unge muligheder for at samles om og udfolde sig på skateboard, rulleskøjter og løbehjul. Med donationen har den lokale afdeling af Y's Men's Club også ønsket at støtte hele ideen bag Spektrum Odder Sport og Kunst.

Læs mere...

Afsløring af skulptur

KUNSTEN KAN BELIVE SPORTEN og SPORTEN KAN BELIVE KUNSTEN

Med disse ting i hovedet skabtes ideen og konceptet for Spektrum Odder Kunststi – Skulpturerne skal hænge sammen ud fra vores unikke navn SPEKTRUM altså 8 bogstaver og dermed 8 skulpturer. 
Med mangfoldighed i bl.a. varierende materialevalg i de enkelte skulpturer, bliver det kunstnernes opgave at indtænke et af bogstaverne i deres skulptur. 

I fredags blev den første skulptur så indviet. "SORT SKULPTUR" af Mogens Gissel. S som i Spektrum - Skulptur - Start (på Spektrum Odder Kunststi) - Svævende - Sort - osv.

"Vi er stolte over Skulpturen. Den vil pryde vores indgang fremover og sammen med musiklegeredskaberne, de skulpturelle mikadoer og motionsredskaberne er det et synligt tegn på den mangfoldighed der er i Spektrum Odder" slutter Kurt Christensen.

skultpur 1   skulptur 2

 

Endnu en succes i hus!

 

helhedsplanVi har idag modtaget meddelelse om, at vi har fået bevilget en donering fra Lokale Anlægsfonden.
Spektrum Odder i Odder Kommune modtager 150.000 kr. til etablering af en 13x21 meter stor multibane med integrerede opholdsmuligheder ved Spektrum Park. Banen bliver offentligt tilgængelig.
Vi har tidligere modtaget tilsagn om tilskud fra DBU/Nordea-fonden på op til kr 325.000. 
I samarbejde med Odder IGF fodboldafdelingen detailprojekteres multibanen primo 2014 og banen forventes indviet i foråret 2014.

 

Multibane i Spektrum Park

helhedsplanSpektrum Odder og Odder IGF Fodbold har opnået støtte fra Nordea-fonden og DBU til anlæg af en multibane i Spektrum Park. Banen forventes klar i første halvdel af 2014. Multibanen vil blive placeret på hjørnet af Bisgårdsvej og Nølevvej, overfor Parkvejens skole, hvor også Spektrum Odders SkatePark etableres. Banen bliver med kunstgræs, og vil give Odders børn og voksne en fantastisk mulighed for at dyrke boldspil og være aktive året rundt.

 

 

 

 

 

 

Kunststi på vej ind i Spektrum Park - en fortsat udvikling jvf. vores helhedsplan for området.

kunststiEn arbejdsgruppe med Jørgen Hejlsvig, Jon Bahl, Leif Nord, Mogens Gissel og Nils Engelund har nu udarbejdet ideen til kunststien i Spektrum Park.
Bogstaverne i "SPEKTRUM" ,altså de 8 bogstaver, vil være kunstnernes grundlag for at skabe 8 kunstværker, som vil blive placeret på en rute igennem parken. Kontrasten mellem de mange aktiviteter i parken og "sæt dig ned - reflekter over kunstværkerne" vil være med til at fortælle om den mangfoldighed som findes i Spektrum Odder.
Der er lavet aftale med vores lokale kunstner Mogens Gissel om at lave det første kunstværk "over bogstavet S", som så vil syne frem ved indgangen fra Parkvej.
S er således starten på Kunststien, som vil blive etableret over de kommende år.

 

Hegn ved P3

 

hegn p3Så er der kommet hegn op ved P3 på Bisgårdsvej, så der nu altid er åbent på parkeringspladsen.
Vi opfordrer af trafik-sikkerhedmæssige årsager kraftigt alle til at bruge parkeringsplandsen og ikke holde på Bisgårdsvej.
Så undgår vi forhåbentligt ulykker i området.

 

Bordtennisbord

bordtennisbordPå torvet udenfor foyeren er der nu opstillet bordtennisbord til fri afbenyttelse.

 

 

 

 

 

 

   

Skatermøde

skaterDer er afholdes møder med skaterne om anlæg af bane i Spektrum Park.

 

 

 

 

 

 

 

Indvielse af nye baner på Bisgårdsvej

indvielse bisgaardsvej"Barcelonapigerne" har spillet første kamp på de nye boldbaner på Bisgårdsvej.