fodboldtop.jpg

10.000 kr. fra Odder Y's Men's Club til Spektrum Odder skatepark


PENGE VIA JULEKALENDER
De 10.000 kr. kommer fra sponsorindtægter ved salg af Y´s Mens årlige reklamejulekalender. Julekalenderen sælges af FDF i Odder og Ørting/Falling samt De grønne Pigespejdere, som har modtaget overskuddet fra selve salget.

Odder Y’s Men’s driver også loppemarkedet på Lunddal (FDF-gården på Rørthvej). Overskudet herfra går ubeskåret til sociale formål, dels lokalt i kommunen, men også regionalt og internationalt. 

Odder Y´s mens Club består af 22 medlemmer – mænd og kvinder, og der er plads til flere, lyder det fra foreningen. Se mere på www.odder.ysmen.dk, eller besøg loppemarkedet på Lunddal hver lørdag kl. 10 – 12